Sto­lar­ija Fine line osno­vana je 1995 g. u Mat­uljima pod prvo­bit­nim nazivom VD mon­taža ; spo­jem ljubavi prema drvetu i nas­tavkom 40. godišnje tradi­cije sto­larskog zanata i obrade drva.

U vlasti­toj suvre­meno opreml­jenoj radion­ici na raspo­la­ganju su nam naj­mod­erniji stro­jevi koji jamče kvalitetu i pre­ciznost izrade.

Po Vašoj narudžbi i želji, u našoj ponudi tako možete naći kuhin­jski nam­ješ­taj, spavaće sobe, dnevne boravke, dječje sobe, pred­soblja, ste­peništa, sobna vrata, ure­d­ski nam­ješ­taj i sve ostale proizvode koris­teći najbolje sirovine i najk­valitet­niji okov za kvalitetne i pre­poz­natljive finalne proizvode.

Vizual­izaci­jom ide­jnog rješenja, kreiramo najbolje za Vas.

 

Obratite nam se s povjerenjem.

O NAMA

FINE LINE je potpisao Ugovor o dodijeli bespovratnih potpora

 

Fine Line je 26.listopada 2017 godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Povećanjem kvalitete izrade do unapređenja obima poslovanja“ s Ministarstvom gospodarstva,  poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Nositelj projekta: Fine Line, stolarski obrt

Ukupna vrijednost projekta: 422.202,02 kn

EU udio u financiranju projekta: 295.000,00 kn

Razdoblje provedbe: 02.10.2017. – 02.10.2018.

Voditelj projekta: Dalibor Jučec, vlasnik, info@fineline-stolarija.hr

Koordinator projekta i kontakt osoba: Ardea Segnan, ardea.segnan@sensum.hr

 

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

   1. Nabava strojeva i alata

   2. Promidžba i vidljivost

   3. Upravljanje projektom i administracija

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Svrha projekta jest modernizacija i povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i tehnološke opremljenosti Fine Line stolarije.

 

Cilj projekta je povećanje kvalitete izrade proizvoda uvođenjem nove tehnologije u proizvodni proces.

 

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 

R1 Povećanje tehnoloških kapaciteta prijavitelja

R2 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim tehnologijama (strojevima)

R3 Javnost informirana o provedbi projekta i doprinosu EU u sufinanciranju projekta

R4 Projekt proveden u roku i administrativno zaključen

 

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti obrta na tržištu, a utjecat će i na otvaranje 1 radnog mjesta.

 

NAŠE USLUGE

 • Izlaz­imo na teren, obavl­jamo izm­jere i sa kupcem dogo­varamo najbolja rješenja i mogućnosti
 • Pro­jek­ti­ramo i diza­jni­ramo nam­ješ­taj i stolariju.
 • Izrađu­jemo isti prema željama,slikama, ski­cama klijenata.
 • Restau­ri­ramo stari nam­ješ­taj i vraćamo mu sjaj
 • Sa jed­nim od naj­mod­erni­jih soft­wera, kreiramo i vizualno prezen­ti­ramo kon­ačan proizvod koji 3D sim­u­lacijom nudi jasnu sliku završnog izgleda.
 • Poš­ti­vamo sve zakonske norme i ostale norme struke
 • U našoj ponudi možete naći sve vrste drveta, pan­ela, iver­ala, ploča, viskok­valitetnog okova, široku paletu boja za sve želje i prohtjeve
 • Obrađu­jemo masiv, pločaste iverale, furnire i laminate
 • Brusimo, laki­ramo i poli­ramo. U vlasti­toj lakir­nici pri­da­jemo veliku pažnju površin­skoj obradi visokok­valitet­nim lakovima gdje postižemo mat, polumat, visoki sjaj, pig­men­ti­rani efekt, patini­rani rustikalni izgled, itd…
 • Opre­manje kuhin­jskog nam­ješ­taja bijelom tehnikom prema izboru klijenta.
 • Dajemo garan­ciju na gotov proizvod 12 – 24 mjeseca.
 • Timom mladih dje­lat­nika i kval­i­fi­ci­ra­noh sto­lara, mon­ti­ramo nam­ješ­taj i pri­lagođavamo ga vašem domu
 • Inve­sti­ramo u održa­vanje i nabavku novih stro­jeva, kon­stantno se upoz­na­jemo sa svim tehnološkim ino­vaci­jama iz struke za tra­jno unapr­jeđenje svo­jih usluga.

REFERENCE

 • ARONDA ADRIANA TRAVEL d.o.o. , Rijeka
 • CMD Commercial Multi Development d.o.o. , Matulji
 • HOTEL VALDALISO, Rovinj
 • ART DENTAL d.o.o. , Kastav
 • DENTEX d.o.o. , Rijeka
 • ORTODONCIJA MARELIĆ , Rijeka
 • BRAVERA d.o.o. , Podgorica
 • CONSILIO d.o.o. , Rijeka
 • NAVIS CONSULT d.o.o. , Rijeka
 • MERCATOR d.d. , Ljubljana
 • PERMAN AVEDA, Opatija
 • J.P. VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. , Ljubljana
 • SUCCESSUS d.o.o. , Hvar
 • TZO MATULJI, Matulji
 • ...

RADOVI

KREATIVNO - MODERNO - STILSKI

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Upit zaprimljen

Kontakt podaci:

FINE LINE, stolarski obrt

Osojnaki 24a, 51211 Matulji

OIB: 06391180310

Kontakt broj:  091.620.00.29

email: info@fineline-stolarija.hr , salon@fineline-stolarija.hr